Iskanje najboljših rešitev je naše vodilo.

Izdelki podjetja BETAS sodijo med najmodernejše in tehnološko najboljše v panogi. Ustrezajo vsem standardom in predpisom, zato je njihov vpliv na okolje zelo majhen. 

Zaradi optimiranega tehnološkega procesa in vrhunskih sestavnih delov je poraba električne energije za proizvodnjo asfalta in betona izjemno nizka. Kakovostni strojni elementi zagotavljajo, da je tudi obremenitev okolja s hrupom sprejemljivo majhna.
Vgrajeni so najmodernejši izolacijski materiali, ki preprečujejo nepotrebne izgube energije, zato je poraba goriv za sušenje vhodnih komponent majhna, izgube energije pri obratovanju pa izjemno nizke. Emisije prašnih delcev in njihov vpliv na okolico so mnogo manjše od dovoljenih mejnih vrednosti, kar zagotavljajo ustrezni filtri z najsodobnejšimi filtrirnimi materiali.
 
Vsa svetovna tržišča.

Izdelki podjetja BETAS so primerni za vsa svetovna tržišča, saj so cenovno ugodni in okolju prijazni. Narejeni so kakovostno in prilagojeni tudi najbolj zahtevnim naročnikom.

 

Tehnologija v današnjem  svetu pomembno vpliva na življenje ljudi. Omogoča izdelavo dobrin, ki jih vsakodnevno potrebujemo, kljub temu pa se mora ozirati in prilagajati omejitvam naravnega okolja. V mnogih družbah je tehnologija močno prispevala k razvoju gospodarstva in s tem omogočila vzpon ekonomskega razreda.

 

A njen vpliv na okolje ni zanemarljiv, zato se v današnjem času iščejo in zahtevajo tehnološke rešitve, ki povečujejo storilnost in učinkovitost proizvodnih procesov, hkrati pa zmanjšujejo porabo energije in škodljive vplive na okolje.

 

M: 00386 41 645 155   E: info@betas.si
© 2017 - Betas d.o.o. - Vse pravice pridržane. Agencija.5ka